Ommelander Maquette Bouw Collectief

Omhoog

 

Station Appingedam

Nadat de bouw van het station van Appingedam door een van de leden van de Contactgroep NMRA Nederland regio Eemsmond op een dood spoor geraakt was, heb ik nadat Hans Bolt weer met het station Delfzijl begonnen was de moed verzameld om zelf het station Appingedam te gaan bouwen. Het geheel moest in dezelfde stijl gebouwd worden als dat van de andere leden van het collectief. Omdat het geheel in 1:87 gebouwd zou gaan worden heb ik in de bestaande emplacementstekening de modules getekend zodat het overnemen op het model vergemakkelijkt zou worden. Het station bestaat uit 11 modules van elk 1,20 meter lengte, wat een respectabele lengte van 13,60 meter oplevert. Als eerste ben ik met het bouwen van de dienstwoningen die aan het begin en einde van het emplacement stonden begonnen. Als snel had ik de smaak te pakken en ben met het stationsgebouw verder gegaan. Ook de goederenloods voor op de los en laadweg werd opgebouwd. Op de baan zijn de volgende bouwwerken te vinden:

het stationsgebouw

de goederenloods

wachterswoning 33 (bij de brug over de verlegde heekt)

De brug over de verlegde heekt

de verhoogde los en laadweg

een weg en werken loodsje van het standaardtype.

De wachterswoning bij de overweg (nr 34) valt helaas net buiten de baan zodat hier later nog een keer een module voor gemaakt moet worden. 

De goederenloods van Appingedam

Als basis van de gebouwen gebruik ik 1,5 mm styreen, het metselwerk in de vorm van slaters muurplaten wordt hier later opgelijmd. De deuren en ramen worden voor de rest afgewerkt met v-groove plaat en strips van evergreen. 
Na de gebouwen hebben we de modules gemaakt. Alle modules zijn gemaakt van 15mm watervast verlijmd multiplex, waarin een sponning gefreesd is. Hierin zijn platen roofmate gelijmd. de laag roofmate is ter hoogte van de spoordijk 4 cm dik en aan de zijkanten 2cm. Door deze methode wordt een sterke maar lichte constructie bereikt. 
Het railmateriaal is van PECO en wordt aangedreven door middel van trekstangen. Omdat het geheel digitaal bereden wordt is een oerwoud van draden onder de baan niet nodig. Er wordt volstaan met het polariseren van de hartstukken. 

Het stationsgebouw van appingedam in Aanbouw

Gerhardt Hulzebos legt een laatste hand aan het stationsgebouw.

Op dit moment zijn alle modules samengebouwd en van platen styrodur voorzien. Bij een station met zon enorme lengte is het bijna ondoenlijk de sporen uit te meten van de rand van de modules. Bij een afwijking van 1 mm per module zit je aan het einde van het station reeds een cm uit het hart van de modules, dit zou voor Appingedam funest geweest zijn. Om deze reden hebben we onlangs alle modules aan elkaar gebout en met metseldraad een rechte lijn over de modules gezet. Alle andere sporen zullen vanuit deze lijn uitgemeten worden.

 

Omdat de modules toch aan elkaar zaten op dat moment, zijn ook alle hoogtelijnen in het project aangegeven. Aan de hand van het gehanteerde Fremo profiel (H0 E96) zijn de te gebruiken hoogtes en dieptes bepaald. Het water in de spoorweghaven ligt op 80mm vanaf de onderkant van de modules. En het perron ligt op 110mm vanaf de onderkant van de module. De los en laadweg, de kadesporen zijn hier tussenin geplaatst. De volgende stap zal het aanbrengen van het landschapsprofiel in de modules zijn.

Aan de hand van luchtfoto's wordt de invulling van de modulebaan bepaald. Nog steeds zijn een aantal details van het emplacement niet duidelijk. De beschikbare emplacementtekening is uit de jaren zestig terwijl de baan in de jaren dertig gesitueerd wordt. Er is nog enig archiefwerk nodig om hier alles op de juiste plek te krijgen. Tot op heden is de exacte locatie van de goederenloods nog niet gevonden. Navraag bij diverse bronnen leveren verschillend versies op, ook het utrechtsarchief geeft alleen een ontwerp van het emplacement op. De volgende tekening die te vinden is is die uit de jaren zestig.

Inmiddels zijn alle sporen gelegd en wordt het tijd alle elektrische aansluitingen onder de baan te maken. De planning is de modelbaan eind november 2005 bedrijfsvaardig te hebben.

De kademuur voor de spoorweghaven te Appingedam

De sporen bij de kade in appingedam

EW