Ommelander Maquette Bouw Collectief

Omhoog

 

Project OG

Omdat het archiefwerk rondom onze projecten een behoorlijke tijd in beslag neemt, proberen wij ons meestal halverwege een project een beeld te vormen van het project dat wij na deze uit gaan voeren. Na een bezoek aan de overblijfselen van het voormalig OG depot in Winschoten is Gerhardt Hulzebos zo enthousiast geworden dat dit in model uitgebeeld moet gaan worden. De enorme omvang van het project neemt hij voor lief. Intussen hebben ook de andere leden van het collectief hun belangstelling voor dit onderwerp geuit. Hoe het er uit gaat zien is tot op heden niet bekend.

Een bezoek aan de Groninger archieven leverde een groot aantal bruikbare gegevens op, waaronder de tekeningen van de werkplaatsen.

Beide werkplaatsen zijn nog op het emplacementsterrein aanwezig. Kortgeleden heb van alle nog bestaande gebouwen grote hoeveelheden details gefotografeerd. De terreinen rondom de gebouwen zijn na het wegtrekken van de laatste gebruikers afgesloten in verband met de aanwezigheid van asbest. Ik verwacht dat binnen niet al te lange tijd de gebouwen afgebroken gaan worden.

EW