Ommelander Maquette Bouw Collectief

Omhoog

 

SS - Staatspoorwegen (Groningen - Delfzijl

De eerste verbinding die Delfzijl met het Nederlandse spoorwegnet had was van het StaatsSpoor. Rond deze tijd had het StaatsSpoor al een heel netwerk van spoorlijnen rond Groningen opgebouwd, zodat verbindingen met Leeuwarden, Meppel, Nieuweschans al mogelijk waren.

De lijn naar Delfzijl was een van de twaalf lijnen die in 1875 via een wetsontwerp ingediend werd. Na een discussie vond de regering dat twaalf lijnen toch wel een beetje teveel van het goede was en schrapte de verbinding naar Delfzijl. Onder dwang van de kamer werd dit gelukkig weer teruggedraaid zodat in 1884 de eerste trein richting Delfzijl vertrok. Delfzijl was met zijn haven belangrijk voor het goederenvervoer.

Het traject werd niet alleen gebruikt voor gewone treinen, maar SS exploiteerde ook zogenaamde lokaaltreinen. Dit waren goedkope treinen die vaker stopten dan de gewone, en bij de meeste overwegen en grotere haltes kon je dan ook opstappen.

Vanaf zondag 15 juni 1884 reden er vijf treinen van Groningen naar Delfzijl en weer terug. Over een enkele reis deed de trein ongeveer anderhalf uur. Gestopt werd er onder andere bij Oude nieuweweg (halte Biessum), Appingedam, Tjamsweer, Oosterwijtwerd, Eenum, Loppersum, Stedum, Middelstum, Bedum, Sauwerd, Landweg,  Groningen-Halte (Noorderstation)en Kostverloren.

In Delfzijl werd vervolgens een depot aangelegd met een halfronde locomotiefloods, een watertoren en een goederenloods. Ook werd er een verbinding naar de haven gerealiseerd. Het emplacement was dus helemaal voor goederenvervoer ingericht. In 1929 werd het depot Delfzijl uitgebreid met een motorwagenloods voor het Woldjerspoor. In 1935 werd het depot opgeheven. In de nadagen van de oorlog in 1945 is de halfronde locomotiefloods vernietigd. De overige gebouwen hebben het bombardement overleefd maar zijn inmiddels ook bijna allemaal verdwenen. De twee gebouwen die nog aan het depot herinneren zijn de motorwagenloods voor het Woldjerspoor en de brandstoffenloods van de firma Lommerts (dit gebouw is rond 1955 verbouwd tot zijn huidige vorm).

Goederenoverslag vond ook plaats in Appingedam, waar door de komst van de strokartonindustrie belangstelling kwam voor een spoorweghaven, van waaruit schepen via de diverse wateren de fabriek konden bereiken. Deze haven is in de loop der jaren steeds verder gedempt. Het enige resterende deel is de voor deze haven verlegde Heekt.

Ook hebben er langs deze lijn 38 wachterswoningen gestaan. Enkele van deze woningen waren dubbel uitgevoerd en werden zo als haltegebouw gebruikt. Al deze woningen zijn ook gesloopt.

EW

 

Op stationsweb kunt u informatie vinden over de stations aan deze lijn